Доброто и Злото.  Личен прочит на "Тайната Доктрина" на Е.П. Блаватска Покажи в цял размер

Доброто и Злото. Личен прочит на "Тайната Доктрина" на Е.П. Блаватска

Татяна Н. Микушина

В книгата са разяснени знанията, дадени от Владиците чрез Е.П. Блаватска през XIX век и е направен опит да се възстанови Истината, касаеща падението на Луцифер, падението на ангелите и падението на човечеството.

_______________________________

Формат  142 х 209 мм,  меки корици,  160 стр.

Повече детайли

ISBN 9789549418620

85 налични продукти

9,00 лв


От 2000 година Т.Н.Микушина в процеса на медитациите започнала да получава разбиране и знания различни от общоприетото разбиране. Това бил различен поглед върху темата за падналите ангели и Луцифер. Тя започнала да търси други, външни източници на информация, които биха потвърдили знанията, получени от нея на финия план. Авторката се обърнала към „Тайната Доктрина“ от Е.П.Блаватска. Онези, които някога са чели тази книга, могат да си представят колко е трудно да се разбере смисълът на написаното в нея. Изложението умишлено е разбъркано и замъглено, за да обърка невежия.

Татяна Николаевна разбирала, че „Тайната Доктрина“ съответства на знанията, получени на финия план, но смисълът на написаното й убягвал. И едва, когато се оказала в Алтай, тя изведнъж почувствала, че започнала да разбира. Знанията, дошли като откровения, били изложени от нея в тази книга, чиято цел е разясняване на знанията, предадени от Владиците на Мъдростта чрез Е.П.Блаватска в XIX век, и възстановяване на Истината, отнасяща се до падението на Луифер, падението на ангелите и падението на човечеството.