Кутхуми Покажи в цял размер

Кутхуми

Т.Н. Микушина

Кут Хуми, Махатма К.Х. бил един от малкото, които през XIX в. доброволно предприел опит да просвети народа на Запада, да даде представа за древното Учение. Резултат от този опит е основаването на Теософското Общество.

Известни са някои от предходните въплъщения на Махатма Кут Хуми: той бил Питагор, Франциск Асизки, Шах Джахан - създателят на Тадж Махал.

_______________________________

Формат   98 х 140 мм,  твърди  корици,  336 стр., ч/б илюстрации

ISBN 9786199088555

87 налични продукти

17,00 лв