Слово на Mъдростта. Книга втора Покажи в цял размер

Слово на Mъдростта. Книга втора

Тази книга съдържа Посланията, които Възнесените Владици изпращат към човечеството на Земята чрез своя Посланик Татяна Микушина по време на втория, третия, четвъртия, петия и шестия цикъл диктовки и обхваща периода от 12 декември 2005 г. до 1 юли 2007 г. Включени са и единични Послания изпратени между отделните цикли.

_______________________________

Формат  140 х 210 мм,  меки  корици,  382 стр.

Повече детайли

ISBN 9789549418095

86 налични продукти

14,00 лв


Книгата обединява съдържанието на публикуваните преди това книги „Слово на Мъдростта -2, „Слово на Мъдростта – 3“ и „Слово на Мъдростта – 4“.

"Има много пътища, които водят към Бога, но не е възможно да вървите едновременно по всички тях.

Понякога, когато се опитвате да намерите свой изключителен път и да вървите по него, вас ви движи елементарната човешка горделивост. А вие помните, че главното качество по Пътя е смирението и покорността на Волята на Бога. Вие търсите свой специален път дотогава, докато се отделите в съзнанието си от Бога. Когато осъзнаете своето единство с всяка частица живот, преставате да спорите, преставате да се мятате и най-накрая постигате онова състояние на благодат, което по-рано никак не ви се удавало да постигнете.

Вие всички ще отидете при Бога. Ние само ви показваме най-късия и проверен от хилядолетия Път."

Бабаджи, 30 юни 2007 г.