Слово на Mъдростта. Книга четвърта Покажи в цял размер

Слово на Mъдростта. Книга четвърта

В книгата са събрани Посланията, които Възнесените Владици изпращат към човечеството на Земята чрез своя Посланик Татяна Микушина през периода от 1 юни 2010 г. до 21 юни 2016 г. В своите беседи Владиците дават препоръки за сегашната конкретна историческа ситуация, жизнено необ-ходими за хората.

_______________________________

Формат  140 х 210 мм,  меки  корици,  374 стр.

Повече детайли

ISBN 9789549418248

88 налични продукти

14,00 лв


"Именно качествата на душата ви определят вашата по-нататъшна еволюция. И това няма нищо общо с външните проявления.

Вътрешният Път, Божественият Път. Този Път е винаги с вас през време на цялото ви въплъщение. Обаче твърде малко са тези, които забелязват този Път и вървят по него.

     Защото са твърде много съблазните във вашия свят. И съвременните средства за комуникация, средствата за масова информация, са толкова гръмогласни, че заради техния шум и суетата вие не чувате гласа на сърцето си.

<...>

     Но суетата на света замлъква и изчезва благодарение на усилията на онези, които са устремени, онези, които са предани на Бога, които вярват и любят."


Възлюбеният Иисус, 24 юни 2012 г.