Menu
Вашата количка

Какво е интернет магазин Сириус?

Интернет магазин "Сириус" предлага книги на Татяна Николаевна Микушина – основоположник на философско-етично Учение, Посланик на Великото Бяло Братство. Книгите разкриват древни истини за човешкия живот на Земята и Пътя към вечността и просветлението. Дават уникални знания за Законите на еволюцията и мирозданието, за човешките взаимоотношения, причините за страданието и Пътя към съвършенството и Бог. Насочват особено внимание към принципите за нравственост и Божествения Закон за възстановяване на духовността в обществото. Дават се конкретни препоръки за решаване на стоящите пред човечеството проблеми. Основа на Учението е Висшето Знание, давано във всички времена на Земятя от Месии, Пророци и Велики Учители. Многообразието на темите е представено в стройно Учение, което не противоречи на нито едно от нравствените Учения, дошли в нашия свят чрез древните и съвременни мислители и философи.

Цитати от Посланията на Владиците

Статии

В раздела са публикувани статии, съставени на база на материалите, подготвени от лекторите в Университет Етика на Живота.

Отзиви от читатели

We use cookies and other similar technologies to improve your browsing experience and the functionality of our site. Privacy Policy.